Zarząd


Elżbieta Kopocz

Prezes zarządu

Jacek Kopocz

Wiceprezes zarządu

Paweł Kopocz

Członek zarządu