Prowadzimy także konferencje wyjazdowe.

Tematyka przedmałżeńska, małżeńska i rodzinna przygotowana pod konkretne zapotrzebowanie.

Terminy do uzgodnienia z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

Ewentualne pytania i zaproszenia prosimy kierować na adres: biuro@misjarodzina.org.