o. Piotr Ciuba OP – nauczanie Kościoła Katolickiego

ks. Joachim Stencel SDS – kierownictwo duchowe

Aleksandra Halkiewicz – psycholog

dr Anna Różycka – psychiatra

Joanna Golonka – instruktor metody Creightona, położna, teolog

Agnieszka Fraser – pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny