Duchowość małżeńska – bratnie dusze w drodze do nieba


„Miłość małżeńska zawiera jakąś całkowitość, w którą wchodzą wszystkie elementy osoby – impulsy ciała i instynktu, siła uczuć i przywiązania, dążenie ducha i woli. Miłość zmierza do jedności głęboko osobowej, która nie tylko łączy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było tylko jedno serce i jedna dusza” – św. Jan Paweł II, Familiaris Consortio

Zapraszamy na warsztaty jeśli chcecie:

  • wejść na wyższy poziom duchowej intymności
  • dzielić się ze sobą najgłębszymi przeżyciami i uczuciami
  • osiągać coraz większą jedność serca i ducha
  • uczyć się wspólnej modlitwy
  • wiedzieć jak rozpoznawać Boże znaki i poruszenia w waszym życiu
  • tworzyć rytuały, które pomogą wam wzmacniać waszą więź z Bogiem i sobą nawzajem

Termin kolejnych warsztatów nie został jeszcze ustalony ze względu na prace remontowe w klasztorze. Wstępnie planujemy zorganizować je wiosną 2023. Informacje na ten temat będziemy aktualizować na bieżąco.

Wstępną chęć udziału można zgłaszać już teraz pisząc na adres: zapisy@misjarodzina.org.